top of page

Ceviz Üreticileri Derneği Olağan Genel Kurulu 2022

Image by Benjamin Child

Ceviz Üreticileri Derneği

Ceviz Üreticileri Derneği olarak amacımız, ürettiğimiz cevizlerimizin kalite kriterleri konusunda tüketiciyi bilinçlendirmek, büyük özveri ve emekle Türkiye'nin en kaliteli cevizlerini yetiştiren üyelerimiz ile nihai tüketici arasında bir iletişim köprüsü kurmaktır.

Ceviz Üreticileri Derneği Sürdürülebilirlik Kriterleri doğrultusunda, Anadolu'nun 3.000 yıllık ceviz kültürünün mirası ile tabiatı koruyarak, ülkemizi ormanlaştırılmasına katkı sağlayarak, toprak ve insan sağlığını ön planda tutarak, kaliteli ve lezzetli ceviz yetiştiriciliği yaparak; ülkemiz cari açığına olumlu fayda sağlamak ana hedefimizdir.

2022
CÜD
GENEL
KURUL
DUYURUSU

Değerli üyelerimiz,

 

Derneğimizin olağan Genel Kurulu mayıs ayı içerisinde toplanmaktadır.

 

Ceviz Üreticileri Derneği 2022 yılı olağan Genel Kurul Toplantımız bu yıl
25.Mayıs.2022 Çarşamba günü saat 14:30 da Ural Ataman Klasik Araba Müzesi'nde gerçekleştirilecektir.

Aşağıda toplantı gündemini paylaştığımız Olağan Genel Kurul Toplantımıza tüm üyelerimizin katılımını beklemekteyiz.

GENEL KURUL GÜNDEMİ

 1- Yoklama ve Açılış
2- Divan heyeti seçimi
3- Yönetim Kurulu ve denetim faaliyetlerinin okunması ve genel kurulca onaylanması.
4- Dernek yönetim kurulu ve denetim kurulu seçimi
5- Dernek tüzüğü maddeleri üzerinde görüşme ve değişikliklerin oylanması
6- Toplu satışa yönelik şirketleşme çalışmalarının görüşülmesi ve bu işlerin takibi amacıyla Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
7- Dilek ve temenniler
8- Kapanış

 

GENEL KURUL YER VE SAATİ

Tarih-Saat: 25.Mayıs.2022 Çarşamba Saat 14:30

Adres:
Ural Ataman Klasik Araba Müzesi

Ferahevler, Nuri Paşa Cd. No:107, 34457 Sarıyer/İstanbul
http://www.atamanmuseum.com/

 

 

Saygılarımla,

 

Mutlu Payaslıoğlu

Genel Sekreter

bottom of page