top of page
Ceviz Ureticileri Dernegi Surdurulebilir

Türkiye Ceviz Üreticileri Derneği Üyeleri,

Anadolu'nun 3.000 yıllık ceviz kültürünün mirası ile tabiatı koruyan, geliştiren,

ülkemizi ormanlaştıran, toprak ve insan sağlığını ön planda tutarak

ceviz yetiştiriciliği yapmaktadırlar.

Bizler, köklü bir mirasın temsilcileriyiz.

Ülkemizin doğal kaynaklarının koruyucularıyız.

 

Türkiye Ceviz Yetiştiricileri olarak,

Sürdürülebilir büyüme standartlarımızı korumak için,

ürünlerimizi iyileştirmek ve doğaya etkilerimizi azaltmak için,

sürekli olarak yeni teknolojiler ve stratejiler geliştirmemiz

gerektiğine inanıyoruz.

Sahip olduğumuz 3.000 yıllık Ceviz Kültürüne ve bize

nimetlerini sunan doğal yaşama saygı duyuyoruz.

Bu saygı bizi her zaman  yeni alternatifler düşünmeye, süreçlerimizi geliştirmeye ve sektörümüzü gelecek nesiller için güçlü tutmaya zorluyor.

Ceviz Ureticileri button .png
Ceviz Ureticileri Derneği

GELECEK NESİLLLER

İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Ceviz Ureticileri Derneği
International Nut and Dried Fruit Counci
G_Logo_green-1-1-300x259.jpg
iyi-tarim-uygulamalari.jpg
Sürdürülebilirlik Platformu

Sürdürülebilirlik Platformumuz Beş Ana Başlık Üzerinde Çalışmaktadır.

Çevresel Yönetim

Türkiye Ceviz Üreticileri, küresel iklim değişikleri sebebiyle, ürün arzının sürdürülebilir kılınması için iklim değişikliğinin gözlenen ve öngörülen etkilerine yönelik orta ve uzun vadeli su kalitesi ve depolanması konusunda araştırmaları desteklemektedir. Su ve enerji kaynaklarımızın en tasarruflu ve etkin kullanımını sağlamak için gelişkin teknolojiler kullanmaktayız.

 

Toprak sağlığını koruma ve geliştirme, su ve enerji sarfiyatının azaltılması konularında öncü çalışma ve uygulamalarda bulunmaktayız.

 

Ceviz yetiştirmek ve işlemek için atıkları en aza indirerek üretkenliği artırarak, doğal kaynakların korunmasını sağlıyoruz.

 

Sürdürülebilir teknolojiler ile ekosistem yönetimi yaparak karbon izimizi en düşük seviyede tutuyoruz.

Sürdürülebilir Beslenme ve İnsan Sağlığı

İnsan sağlığını iyileştiren, beslenme açısından zengin ürünler yetiştirerek toplum sağlığına katkıda bulunuyoruz.

 

Türkiye'nin üretimi yerli cevizimizin besin faydalarını ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak için devam eden araştırmaları desteklemekteyiz.

Gıda Güvenliği

Türkiye'nin üretimi yerli cevizlerimiz, hem Türkiye hem de dünya gıda güvenliği kuruluşları tarafından zorunlu kılınan standartlar ve yönetmelikler uyarınca yetiştirilir, hasat edilir ve işlenir.

 

Hasat edilen cevizlerimiz T.C Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen besin içerik standartlarını her zaman aşmaktadır.


Sektör içi eğitimlerimiz yanı sıra dünyanın belli başlı ceviz ve besin sağlığı kuruluşlarında temsiliyet sağlayarak* dünya ceviz pazarı etkinliklerinde ve iletişimlerinde aktif şekilde yer alarak ürünlerimizin kalitesini sürekli geliştiriyoruz.

 

Yerli Cevizlerimizi ulusal ve uluslararası sertifikalandırma kuruluşları tarafından denetlenmesini sağlayarak, üretim süreçlerimizi ve ürünlerimizi dünya standartlarında sertifikalandırıyoruz.

International Nut and Dried Fruit Counci

Kırsal Gelişime, Ekonomiye, İstihdama Kayıtlı Katkı

Hemen hepsi tarımsal kalkınma bölgelerinde yer alan ceviz plantasyonlarımızda, kırsal kalkınmaya verdiğimiz destek ile tarımsal istihdam sağlarken, bölgesel otorite ve sivil toplum kuruluşları ile koordine olarak,  yöresel eğitim ve kültürel gelişim programları geliştirilmesi ve uygulanmasını sağlamaktayız.

 

Türkiye'nin üretimi Yerli Cevizlerimizin yetiştirilme, bakım, işleme, dağıtım ve satış ağlarında çalışanlarımızla, ülkemiz istihdamına kayıtlı çalışan kazandırmamızın yanı sıra, her yıl ülke ekonomisine ortalama 40 milyon dolarlık kayıtlı bir hacim sağlamaktayız.

Ormanlaşmaya Katkı
Neredeyse tamamı tarımsal kalkınma bölgelerinde yer alan ceviz plantasyonlarımıza yaptığımız yatırımlar neticesinde Türkiye'de endüstriyel ağaçlandırma ile orman varlıklarının artışını sağlayarak oksijen emisyonuna pozitif etki yaratırken, bölgesel biyolojik çeşitliliğe  katkı sağlamaktayız.

Ceviz Üreticileri Derneği.png

Bizi Takip Edin

bottom of page