top of page

Ceviz Üreticileri Derneği Olağan Genel Kurulu 2024

Image by Benjamin Child

Ceviz Üreticileri Derneği

Ceviz Üreticileri Derneği olarak amacımız, ürettiğimiz cevizlerimizin kalite kriterleri konusunda tüketiciyi bilinçlendirmek, büyük özveri ve emekle Türkiye'nin en kaliteli cevizlerini yetiştiren üyelerimiz ile nihai tüketici arasında bir iletişim köprüsü kurmaktır.

Ceviz Üreticileri Derneği Sürdürülebilirlik Kriterleri doğrultusunda, Anadolu'nun 3.000 yıllık ceviz kültürünün mirası ile tabiatı koruyarak, ülkemizi ormanlaştırılmasına katkı sağlayarak, toprak ve insan sağlığını ön planda tutarak, kaliteli ve lezzetli ceviz yetiştiriciliği yaparak; ülkemiz cari açığına olumlu fayda sağlamak ana hedefimizdir.

2024
CÜD
GENEL
KURUL
DUYURUSU

Değerli üyelerimiz,

Tüzüğümüz gereği 2024 yılı olağan Derneğimiz Genel Kurulu çoğunluklu olarak 17.04.2024 tarihinde, saat 12:30'da İstanbul Ural Ataman Araba Müzesi’nde yapılacaktır.

Toplantı çoğunluğu sağlanamaması durumunda Genel Kurul 25.04.2024 tarihinde saat 12:30'da yine İstanbul Ural Ataman Araba Müzesi'nde çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecektir.

GENEL KURUL GÜNDEMİ

1- Yoklama ve Açılış konuşması.
2- Divan Heyetinin seçimi.
3- Gündem maddelerinin oylanması ve önerilerin alınması.
4- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarının okunması ve oylanarak onaylanması.
5- Yönetim Kurulu'nun ibrası.

6- Dernek Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun seçimi.
7- Dernek 2024 bütçesinin okunması ve onaylanması.

8- CÜD Ceviz Üretim ve Satış A.Ş. finansal raporlarının okunması. 

9- Dilek ve temenniler

10- Kapanış

 

GENEL KURUL YER VE SAATİ

Tarih-Saat: 25.04.2024 PERŞEMBE Saat 12:30

Adres:
Ural Ataman Klasik Araba Müzesi

Ferahevler, Nuri Paşa Cd. No:107, 34457 Sarıyer/İstanbul
www.atamanmuseum.com

 

 

 

Saygılarımla,

Ayşe Seda Şenlik
Genel Sekreter

CUD 2023 GENEL KURUL ÇAĞRISI için tıklayınız.

bottom of page