top of page

Ceviz Üreticileri Derneği Olağan Genel Kurulu 2023

Image by Benjamin Child

Ceviz Üreticileri Derneği

Ceviz Üreticileri Derneği olarak amacımız, ürettiğimiz cevizlerimizin kalite kriterleri konusunda tüketiciyi bilinçlendirmek, büyük özveri ve emekle Türkiye'nin en kaliteli cevizlerini yetiştiren üyelerimiz ile nihai tüketici arasında bir iletişim köprüsü kurmaktır.

Ceviz Üreticileri Derneği Sürdürülebilirlik Kriterleri doğrultusunda, Anadolu'nun 3.000 yıllık ceviz kültürünün mirası ile tabiatı koruyarak, ülkemizi ormanlaştırılmasına katkı sağlayarak, toprak ve insan sağlığını ön planda tutarak, kaliteli ve lezzetli ceviz yetiştiriciliği yaparak; ülkemiz cari açığına olumlu fayda sağlamak ana hedefimizdir.

2023
CÜD
GENEL
KURUL
DUYURUSU

Değerli üyelerimiz,

 

Değerli üyeler tüzüğümüz gereği 2023 yılı olağan genel kurulu çoğunluklu olarak 28.04.2023 tarihinde saat 14:30'da İstanbul Ural Ataman Araba Müzesi’nde yapılacaktır.

Toplantı çoğunluğu sağlanamaması durumunda genel kurul 11.Mayıs.2023 tarihinde saat 14:30'da yine İstanbul Ural Ataman Araba Müzesinde çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecektir.

GENEL KURUL GÜNDEMİ

1- Yoklama ve Açılış konuşması.
2- Divan Heyetinin seçimi.
3- Gündem maddelerinin oylanması ve önerilerin alınması.
4- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarının okunması ve oylanarak onaylanması.
5- Dernek Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun seçimi.
6- Toplu satış ile ilgili bilgilendirme ve bu konuda yeni yönetim kuruluna yetki verilmesi.
7- Dernek tüzük maddesindeki değişikliğin oylanması.
8- Dilek ve temenniler
9- Kapanış

 

GENEL KURUL YER VE SAATİ

Tarih-Saat: 28.04.2023 Cuma Saat 14:30

Adres:
Ural Ataman Klasik Araba Müzesi

Ferahevler, Nuri Paşa Cd. No:107, 34457 Sarıyer/İstanbul
http://www.atamanmuseum.com/

 

 

 

Saygılarımla,

 

Mutlu Payaslıoğlu

Genel Sekreter

CUS 2022 GENEL KURUL ÇAĞRISI için tıklayınız.

bottom of page