top of page

Ceviz Üreticileri Derneği A’dan Z’ye Ceviz Üreticileri Online Seminer Katılım Sözleşmesi

Ceviz Üreticileri Derneği (CÜD) tarafından 04.Haziran.2022’de Sakarya Yücesan Çiftliği’nde gerçekleştirilecek olan A’dan Z’ye Ceviz Üreticileri Semineri'ni internet üzerinden canlı yayınını (online) izlemek üzere, bağış karşılığı yapılacak katılımın şartları aşağıdaki gibidir.

 

 1. Seminer Tarihi: 04.Haziran.2022

 2. Seminer Yayın Platform Adresi: www.ceviz.org.tr

 3. Seminer Yayını Başlangıç Saati: 09:30

 4. Seminer Yayını Tahmini Bitiş Saati: 16:00

 5. Seminer Yayınını Düzenleyen Kurum: Ceviz Üreticileri Derneği

 6. Seminer Sunum Yapacak Eğitmen: Ziraat Mühendisi Federico Larrinaga

 7. Seminer Yayın Dili: İngilizce  - Türkçe simültane çeviri

Ceviz Üreticileri Derneği yönetim kurulu tarafından düzenlenecek olan A’dan Z’ye Ceviz Üreticileri Semineri tüm dernek üyeleri ve sektörel paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirilecektir.

Seminer mekanındaki alan kısıtı sebebiyle, seminer aynı zamanlı olarak internet üzerinden Ceviz Üreticileri Derneği'ne bağış yapılarak izlenebilecektir.

 

Seminer Yayını'na katılım ücretlidir. 

Seminer Yayını Katılımı Bağış Bedeli: 500 TL'dir.

Hiç bir yanlış anlamaya sebep olmaması açısından, düzenlenecek seminere katılımcı olmak için yapılan ödeme Ceviz Üreticileri Derneği'nin kuruluş tüzük ve yasal düzenleme ve yönetmeliklere uygun şekilde, dernek faaliyetlerine bağış toplamak amaçlı düzenlenen etkinliği izlemek amacıyla yapılan bağış ödemesidir.

 

Ceviz Üreticileri Derneği www.ceviz.org.tr sitesi seminer sayfası üzerinden, sadece kredi kartı ile ödeme kabul etmektedir.

 

Kredi kartı ile ödeme yapılmasını takiben, Ceviz Üreticileri Derneği Genel Sekreterliği tarafından, katılımcılara tüm gerekli bilgilendirmeleri içeren bir elektronik posta iletilecektir.

 

Kredi Kartı ile yapılan ödemelere istinaden, dernek yasal bağış makbuzu düzenlenecektir.

 

Şartlar:

 

 1. Seminer yayınına katılımcı olarak ödemesini gerçekleştirenlerin www.ceviz.org.tr internet sitesi üzerinden yayınlanacak semineri, bilgisayar, tablet bilgisayar veya cep telefonu gibi internet ortamına bağlanan iletişim cihazları aracılığıyla izleyebileceklerdir.

 2. Seminer yayını Ceviz Üreticileri Derneği tarafından hizmet alımı gerçekleştirilen aracı teknik şirketler aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

 3. Yayın öncesinde, sırasında ve sonrasında yaşanacak her türlü teknik destek ilgili aracı kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek ve yayın esnasında yaşanacak teknik aksaklıklardan dolayı Ceviz Üreticileri Derneği sorumlu kabul edemeyecektir.

 4. Seminer yayını gün ve saatinde herhangi bir sebepten dolayı seminere katılamayan katılımcıların ödediği seminer katılım bağış bedeli iade edilmeyecektir.

 5. Seminer canlı yayınlanacak bir organizasyon olduğu için, seminer esnasında oturum araları gerçekleşecektir. Her oturum arasında gerçekleşecek aralar, öğlen arası vb zamanlarda yayını izleyenler için yayının tekrar başlayacağı saat vb bilgiler, seminer katılımcılarına ekran aracılığıyla iletilecektir.

 6. Seminer Canlı yayını sırasında, katılımcının bilgisayar, tablet, cep telefonu vb izleme araçlarında yaşanacak teknik sorunlardan dolayı Ceviz Üreticileri Derneği sorumlu tutulamaz.

 7. Yayın esnasında yaşanacak internet erişimi veya teknik olarak yaşanacak başkaca sorunlardan Ceviz Üreticileri Derneği sorumlu tutulamayacaktır.

 8. Yayında yaşanacak herhangi bir aksaklık durumu yaşanması halinde, Ceviz Üreticileri Derneği web sitesinde teknik makul bir sonrasında yayınlanacak seminer tekrarını katılımcılar daha sonrada izleyebileceklerdir.

 9. Ceviz Üreticileri Derneği seminer için yurt dışından gelecek sunumu gerçekleştirecek eğitmenden kaynaklı olarak seminerin tarih ve başlangıç saatinde, katılımcılara önceden haber vermek kaydıyla revize ve/veya güncelleme yapabilecektir.

 10. Seminer sırasında kayda alınmış görüntüleri dernek tanıtım faaliyetleri dahil olmak üzere derneğin tüm faaliyetlerinde kullanabilecek, yazılı-görsel medyada paylaşabilecektir.

 11. Katılımcılar KVKK kapsamında, kayıt altına alınacak etkinliğin kendi rızaları ve onayları ile kayıt altına alındığını kabul etmiş sayılacaklardır.

 12. Ödeme gerçekleştiren katılımcı, başkaca bir beyana, onaya gerek duymaksızın tüm bu şartları elektronik ortamda kabul etmiş sayılacaktır.​​
   

BAĞIŞÇILARA YÖNELİK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

CEVİZ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu olduğumuz hallerle sınırlı olmak üzere, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunuz size ait kişisel verileri, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek, hukuken bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, KVKK’nın ve diğer kanunların öngördüğü koşullarda üçüncü kişilere aktarılacak, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz.

 

İşlenecek Kişisel Veriler

CEVİZ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ olarak Bağışçılarımıza ait aşağıdaki kişisel verileri işlemekteyiz:

- Ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarasına ilişkin bilgiler.

- Kişisel veriler sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

CEVİZ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ olarak kişisel verilerinizin işlenme amaçları; elektronik ortamda ödeme yapan bağışçı bilgilerinin toplanması, gerekli görülen hallerde bağışçı ile iletişim kurulması amaçlarıyla işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Üçüncü Kişiler

Yukarıda belirtilen amaçlarla, hizmet aldığımız yurt dışında bulunan üçüncü taraf tedarikçilerle paylaşılabilecektir. Kişisel veriler ayrıca yasal yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla idari kurumlarla ve/veya yargı mercileriyle paylaşılabilir.

Kişisel Verilerin Hangi Hukuki Sebebe Dayanılarak İşlendiği

CEVİZ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ'ne bağışta bulunmanız kapsamında toplanan kişisel verileriniz; KVKK'ya uygun şekilde "" hukuki sebebine bağlı olarak işlenmekte ve aktarılmaktadır.

Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi gereği  bizi 0 533 210 19 99 no’lu telefondan arayarak veya info@ceviz.org.tr adresine e-posta göndererek, veri sorumlusu olduğumuz hallerle sınırlı kalmak üzere, bize iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

bottom of page