Yerli Muz'da Tüketimi Karşılama Oranı %90'ı Geçti

Türkiye'de tarımsal üretimi arttırmak için, tüm dünyada olduğu gibi, özellikle teşvik edilen yerli ürünlerde, ithal ürünlere ek vergiler uygulanarak, yerli üretime yatırım teşvik edilmektedir.

Tarım sektöründe bunun en önemli örneklerinden birisi Muz Yetiştiriciliğidir.
yerli muz ithal muz

Türkiye, dünya muz ticaretinde ithalatçı konumdaydı.


Yıllarca çoğunlukla Mersin Anamur bölgesinde kısıtlı alanlarda üretilen ve yüksek aromatik lezzeti sebebiyle tercih edilen Yerli Muzlarımız, ithal muzlara kıyasla raf ömrünün daha kısa olmasına rağmen yüksek talep görmekteydi.


1980'li yıllarda yerli üretim muzun tüketimi karşılama oranı %10'larda seyrederken, uygulanan doğru tarım politikaları ile 2021 itibari ile %90'ları geçmiş durumdadır.


2000'li yıllardan itibaren, muz üreticilerinin talebi ile TC Tarım ve Orman Bakanlığı ve TC Ticaret Bakanlığı işbirliği ile uygulanan doğru politikalar sonucu Türkiye'de muz üretiminde ciddi artış sağlanmıştır.

MUZ ÜRETİMİNDE 30 YILDA YÜZDE İKİ BİN ARTIŞ!

Yerli Muz Pazarı Doğru Politikalarla %2.000 Büyüdü!


TÜİK verilerine göre 1988 yılında 35 bin Ton civarında olan muz üretimi 2020 yılına gelindiğinde yüzde %1.980 (bin dokuz yüz seksen) artarak 728 bin 133 Ton'a ulaşmış durumdadır.


Özellikle gümrük tarifelerinde yapılan korumacı düzenlemeler sayesinde, yerli muza olan talebin de yüksekliği sayesinde Türkiye kendi pazarında tüketimi karşılama oranını %99'lara ulaştırarak, cari açığa çok ciddi oranda fayda sağlamıştır.

Muz dikim ekim alanı ve verimdeki artışlar ile son on yılda üretimde ciddi oranda artış yaşanmış ve ithalat önemli ölçüde azalmıştır.

Artan muz tüketimine rağmen, 2015/16 döneminde (Kasım/Ekim) 214 bin ton seviyelerinde olan muz ithalatı, 2019/20 döneminde 163 bin ton seviyelerine gerilemiştir.

Türkiye muz üretimi 2020 yılında 728 bin ton iken 2021 yılında 812 bin ton olması beklenmektedir.

CEVİZ ÜRETİMİNDE CİDDİ POLİTİKALARA İHTİYAÇ VAR!

Türkiye'de yerli ceviz üretiminin, tüketimi karşılama oranı %30'larda seyretmekte ve ceviz pazarı %70 ithalata bağımlı durumdadır.

Ülkemizde ceviz üretimini teşvik ederek, yaklaşık 250 Milyon dolarlık ithalatın cari açığımıza verdiği zararı pozitife çevirmek için muz ve benzeri tarım ürünlerinde uygulanan politikalara yönelmek günümüz Türkiye'sinde geç bile kalınmış olan bir zorunluluktur.

Ceviz üretimini teşvik için uygulanacak politikalar hem cari açığa pozitif katkı sağlarken, hem de istihdama, kırsal kalkınmaya çok ciddi destek yaratacaktır.

Ceviz Üreticileri Derneği; TC Tarım ve Orman Bakanlığı ve TC Ticaret Bakanlığı nezdinde yerli muz örneğinde uygulanan yerli üretimi teşvik politikalarının uygulanabilmesi için gerekli iletişimler hızlı şekilde yürütmektedir.