İthal Cevizde Gizli Tehlike Fumigasyona Dikkat

İTHAL CEVİZDE UYGULANAN FUMİGASYON İNSAN SAĞLIĞINDA TEHLİKE YARATIYOR!

Ceviz Üreticileri Derneği Kurucu üyesi ve Avrupa Tarım Ceviz Çiftliği @avrupatarim Kurucu Ortağı Ahmet Yazıcıoğlu ithal cevizlerde uygulanan kimyasal işlemler konusunda ceviz tüketicilerini uyardı.


Ülkemize özellikle Amerika ve Çin’den ithal edilen cevizlerin, haftalar hatta aylar süren gemi ve tren nakliyesi sırasında böceklenmeye karşı zehirli gazlar uygulanarak yola çıkarıldığına dikkat çeken Ahmet Yazıcıoğlu;

“Özellikle denizaşırı ülkelerden gelen ürünlerin, haftalarca süren nakliye süreçlerinden dolayı, böceklenme ve benzer riskleri ortadan kaldırmak için mutlaka kimyasal işlemler uygulanması gerekiyor. Bu da “fumigasyon” adını verdiğimiz bir uygulama ile gerçekleştiriliyor.” dedi.

Yüksek miktarda zehirli gazlarla yapılan bu fumigasyon uygulamasının meyvelerin üzerinde ciddi kimyasal kalıntılar bıraktığını belirten Ahmet Yazıcıoğlu, tüm dünyada ithal meyvelerde çok sıkı fumigasyon denetimlerinin yapıldığını, fakat maalesef 3. Dünya ülkelerinde bu denetimlerin yapılmadığını ve bu sebeple özellikle ithal cevizlerin sağlık açısından çok ciddi risk taşıdığını ifade etti.
TÜRKİYE TÜKETTİĞİ CEVİZİN %70’İNİ İTHAL EDİYOR


Türkiye’nin ithal ettiği cevizler için özel ihtisas gümrüklerinin bulunmadığını ve Ceviz Üreticileri Derneği olarak hem Ticaret Bakanlığı hem de Tarım Bakanlığı ile görüşmeler yapılarak, tüketici sağlığının korunması için, ceviz ve kuruyemiş ithalinde özel ihtisas gümrükleri kurulması konusunda girişimlerde bulunduklarını belirten Ahmet Yazıcıoğlu, Türkiye’nin üretimi Yerli Ceviz’de hiç bir surette fumigasyon uygulanmadığını ve tüketicinin yerli ceviz talebinin arttığını ifade etti.


YERLİ CEVİZ İLE İTHAL CEVİZ ARASINDAKİ FARK NEDİR?


Yerli ceviz Türkiye’de üretildikten sonra hemen sofralarımıza taze olarak gelmekte olduğunu belirten Ahmet Yazıcıoğlu, ithal cevizlerin ise hasattan sonra kimi zaman aylarca süren nakliye sırasında ideal nem oranını kaybettiği için lezzetinden feragat edildiğini belirtti.


GİRDİ MALİYETLERİMİZ HER GEÇEN YIL ARTIYOR

Gübre ve benzeri maliyetlerin her geçen yıl çok ciddi oranlarda artmasının üreticileri zor durumda bıraktığını ifade eden Ahmet Yazıcıoğlu, 2020 ile 2021 fiyatlarına bu açıdan bakıldığında fiyatların beklentilerinin çok altında seviyelerde bulunduğunu belirtti.


FUMİGASYON NEDİR?


Fumigasyon, bir tür zararlılardan korunma metodudur.


Zararlı olduğu düşünülen haşere, böcek ve bakteriler, kapalı bir ortamda gaz halde kimyasal maddeler (fumigant) verilerek boğulur.


Fumigasyon tehlikeli bir operasyondur ve genellikle fumigasyonu gerçekleştirecek işletmelerden resmi sertifika gibi yasal gereksinimler istenir. Fumigasyon başka evreleri de gerektirir.


İlk olarak fumigasyon yapılacak alan sızdırmaz bir çevrede olmak zorundadır. Daha sonra fumigant, fumige edilecek alana salınır. Sonra bu alan belli bir süre boyunca fumigantın tüm alana yayılması ve kurtulunmak istenen zararlıları öldürebilmesi için bu şekilde tutulur.


Ardından bu alan havalandırılır ve zehirli fumigant gazların uzaklaştırılması sağlanır. Bu çevredeki doğru havalandırma fumigasyonun durumundan dolayı kritiktir.


Fumigant gazlarının kaynağı ile fumige edilen ürünü ayırmak önemlidir. Her ne kadar ürün artık güvenli ise de alanda halen zararlı seviyede fumigant gaz olabilir. Gaz kaynağı tamamen tükenmiş de olsa alandaki hava iyice havalandırılmadığı sürece hâlâ havada zararlı seviyede fumigant olabilir.


Kaynak: Wikipedia


Yerli Ceviz Kalite Kriterleri için <